FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA

 

POPIS OBJEKATA KOJE JE SRPSKI AGRESOR

NA OKUPIRANOM DIJELU PROVINCIJE

SRUŠIO DO TEMELJA ILI TEŠKO OŠTETIO

 

 

 

 

 

Sinjsko samostansko okružje

Hrvace

1.    Župna crkva  granatirana i oštećena u dijelu prezbiterija. 

2.    Župska kuća  oštećena od gelera na fasadi.

 

Potravlje

3.    Župna crkva sv. Filipa i Jakova u Potravlju  oštećena od granatiranja.

4.    Crkva Imena Isusova u Satriću  zapaljena,  kipovi osakaćeni.

5.    Crkva  sv.  Josipa u Maljkovu  zapaljena.

6.    Kapelica sv. Paškala uz župnu kuću  zapaljena,  inventar uništen.

7.    Župna kuća  zapaljena.

 

Vrlika

8.      Župna crkva Gospe Ružarice devastirana  i opljačkana.

9.      Crkva sv. Spasa u Ježeviću  miniranjem razorena.

10.   Crkva sv. Jure u Maovicama  zapaljena.

11.   Crkva sv. Petra i Pavla  zapaljena.

12.   Crkva sv. Luke u Štikovu  zapaljena.

13.   Župna kuća opljačkana, odneseno sve osim zidova.

 

 

 

 

 

 

 

Kninsko samostansko okružje

 

Knin

14.   Župna crkva sv. Ante u Kninu  opljačkana i zapaljena.

15.   Crkva sv. Josipa u Kninu opljačkana i devastirana.

16.   Crkva sv. Ane u Zvjerincu u Kosovu, spomenik kulture,  miniranjem razorena.

17.   Kapelica u Kosovu  minirana.

18.   Crkva Gospe Biskupijske (Naše Gospe) u Biskupiji devastirana, Kljakovićeve freske oštećene.

19.   Samostan sv. Ante opustošen.

 

 

Kijevo

20.   Župna crkva sv. Mihovila u Kijevu do temelja srušena, groblje oskvrnjeno.

21.   Crkva sv. Josipa u Uništima miniranjem srušena.

22.   Kapela sv. Katarine uz župsku kuću, spomenik kulture, zapaljena.

23.   Župna kuća  zapaljena.

24.   Kapela Gospe od Ružarija, u selu niže župne kuće, zapaljena.

 

 

Vrpolje

25.   Župna crkva sv. Jakova, spomenik kulture, zapaljena.

26.   Spilja Gospe Lurdske u Golubiću  devastirana.

 

 

 

 

Visovačko samostansko okružje

 

 

Visovac

27.     Na crkvi Gospe Visovačke oštećena fasada, zvonik i prozori.

28.     Na samostanu  oštećena fasada i nekoliko prozora, uništeno  krovište gospodarskih zgrada.

 

 

Čista Velika

29.     Župna crkva sv. Ane  miniranjem razorena.

30.     Crkva sv. Ante u Gaćelezima miniranjem razorena.

31.     Crkva sv. Jure u Dragišićima znatno oštećena, unutrašnjost crkve opustošena, stari drveni oltar uništen.

32.     Crkva sv. Petra u Morpoloči, spomenik kulture, devastirana.

33.     Župna kuća i vjeronaučna dvorana  zapaljene.

 

 

Stankovci

34.     Župna crkva Velike Gospe oštećena.

35.     Crkva sv. Josipa u Budaku oštećena od gelera.

36.     Crkva sv. Ante u Velimu oštećena od gelera.

37.     Crkva Gospe Karmelske u Putičanjima oštećena granatiranjem.

38.     Crkva Gospe Podrebače na mjesnom groblju oštećena s dvije granate.

 

 

Lišane

39.     Župna crkva sv. Mihovila, spomenik kulture,  zapaljena, groblje oštećeno.

40.     Crkva sv. Nikole Tavelića u Lišanima srušena do temelja.

41.     Crkva sv. Jere u Lišanima  razorena  miniranjem.

42.     Crkvica  na novom lišanskom groblju  srušena.

43.     Crkva sv. Kate, stara crkva, u Vukšiću, spomenik kulture,  miniranjem razorena.

44.     Crkva sv. Kate, nova,  u Vukšiću  minirana.

45.     Crkva sv. Ante  Padovanskog u Ostrovici, spomenik kulture, krovište i sakristija  srušeni.

46.     Crkva sv. Ante Pustinjaka u Buliću, spomenik kulture, miniranjem srušena, oba zvona odnesena.

47.     Župna kuća  opljačkana i zapaljena.

 

 

Piramatovci

48.     Župna crkva Svih Svetih u Krkoviću, spomenik kulture, miniranjem razorena.

49.     Crkva sv. Ante u Krkoviću  zapaljena.

50.     Crkva sv. Bartula u Ždrapnju, spomenik kulture, oštećena, krov zapaljen.

51.     Crkva Gospe od Milosti (sv. Roko) u Piramatovcima  zapaljena.

52.     Crkva sv. Ante Padovanskoga na groblju u Vaćanima razorena, groblje oskvrnjeno.

53.     Crkva sv. Marka u Sonkoviću, spomenik kulture, potpuno razorena.

54.     Župna kuća opljačkana i zapaljena.

 

 

Rupe

55.     Župna crkva sv. Ante  Padovanskog u Rupama  minirana.

56.     Crkva sv. Jure u Rupama, spomenik kulture,  zapaljena, zvona odnesena.

57.     Župna kuća  zapaljena.

 

 

Dubravice

58.     Župna crkva sv. Katarine, spomenik kulture,  oštećena granatama.

59.     Kapela Gospe Fatimske u Dubravicama  granatirana.

60.     Crkva sv. Roka u Prispu  granatirana.

61.     Crkva sv. Nikole u Plastovu, spomenik kulture,  razorena minama.

62.     Nova župna kuća garantirana, oštećeno krovište i uredski namještaj.

63.     Stara župna kuća  granatirana.

 

 

Miljevci

64.     Župna crkva Imena Isusova u Drinovcima, spomenik kulture, oštećena iznutra i devastirana.

65.     Crkva sv. Petra i Pavla u Širitovcima  granatirana.

66.     Župna kuća zapaljena.

 

 

Promina

67.     Župna crkva sv. Mihovila u Oklaju, spomenik kulture,  zapaljena, zvona odnesena.

68.     Crkva Svih Svetih u Razvođu, spomenik kulture,  zapaljena, zvona odnesena.

69.     Crkva Svetog Duha u Matasima  zapaljena.

70.     Crkva sv. Roka u Čitluku, spomenik kulture,  zapaljena.

71.     Crkva Gospe Čatrnjske u Lukaru, spomenik kulture,  dijelom uništena.

72.     Crkva sv. Martina u Mratovu, spomenik kulture,  zapaljena.73.     Kapelica sv. Nikole Tavelića u Bogetićima  zapaljena.

74.     Župna kuća  zapaljena.

 

 

Drniš

75.     Župna crkva Gospe Ružarice u Drnišu, spomenik kulture, devastirana,  krovište  oštećeno.

76.     Crkva sv. Ante Padovanskog u Drnišu, spomenik kulture, miniranjem srušen  zvonik, oštećen krov, opljačkana i devastirana.

77.     Crkva sv. Roka u Drnišu  minirana.

78.     Crkva sv. Jure u Žitniću, spomenik kulture,  oštećena, groblje oskvrnjeno.

79.     Crkva Presvetog Trojstva u Sedramiću, spomenik kulture,  granatirana.

80.     Crkva sv. Ivana Krstitelja u Badnju, spomenik kulture,  miniranjem razorena.

81.     Crkva Kraljice Mira u Kričkama miniranjem teško oštećena, zvonik srušen, inventar uništen.

82.     Crkva sv. Ilije u Lišnjaku, spomenik kulture,  oštećena granatiranjem.

83.     Crkva sv. Franje u Trbounju  oštećena i opustošena.

84.     Župna kuća opljačkana.

 

 

Siverić

85.     Župna crkva sv. Petra u Siveriću, spomenik kulture, granatirana i devastirana, zvonik srušen, groblje oskvrnjeno.

86.     Crkvica sv. Nediljice u Siveriću, na Promini, teško oštećena i opustošena.

87.     Župna kuća  zapaljena.

 

 

Kadina Glavica

88.     Župna crkva sv. Josipa Radnika više puta pogođena granatama, unutrašnjost oštećena potom zapaljena.

89.     Crkva sv. Ivana Glavosjeka u Parčiću miniranjem razorena, grobovi pretvoreni u bunkere.

 

 

Gradac

90.     Župna crkva Male Gospe u Gracu, spomenik kulture,  miniranjem razorena.

91.     Kapelica uz župsku kuću u Gracu zapaljena.

92.     Crkva sv. Martina u Moseću  minirana.

93.     Župna kuća i vjeronaučna dvorana devastirane i zapaljene.

94.     Crkva Presv. Otkupitelja u Otavicama, spomenik kulture, obeščašćena i oštećena.

 

 

Kljaci

95.     Župna crkva sv. Ilije u Kljacima, spomenik kulture, više puta pogođena granatama, veći broj grobova oko crkve uništen.

96.     Župna kuća opljačkana i devastirana.

 

 

 

Šibensko samostansko okružje

 

Šibenik 

97.     Crkva sv. Lovre  oštećena granatiranjem.

98.     Samostan sv. Lovre granatiran.

99.     Župna crkva Gospe van Grada granatirana.

100.   Župna kuća granatirana, oštećeno prizemlje kod garaže.

 

 

Konjevrate

101.   Župna crkva sv. Ivana Krstitelja, spomenik kulture, pogođena s više granata.

 

 

 

 

 

 

Karinsko samostansko okružje  

 

 

Karin

102.   Crkva Svete Marije u Karinu, spomenik kulture, do temelja srušena.

103.   Samostan u Karinu, spomenik kulture, srušen miniranjem, minirana i redovnička grobnica, gospodarske zgrade zapaljene.

Kruševo

104.   Župna ckrva sv. Jure u Kruševu, spomenik kulture, miniranjem razorena.

105.   Crkva Gospe od Zečeva u Bukovcu  zapaljena.

106.   Crkva sv. Kuzme i Damjana u Ribnici, spomenik kulture, devastirana, oltar zapaljen.

107.   Župna kuća zapaljena, vjeronaučne dvorane uništene.

 

 

Perušić

108.   Župna crkva Uznesenja Marijina u Perušiću, spomenik kulture, miniranjem razorena.

109.   Crkva sv. Jure u Perušiću, spomenik kulture, devastirana i opljačkana.

110.   Crkva Male Gospe u Lisičiću  miniranjem razrušena.

111.   Crkva sv. Martina u Donjim Lepurima, spomenik kulture, minirana.

112.   Crkva Sv. Duha u Podgrađu, spomenik kulture, miniranjem razorena.

113.   Župna kuća  zapaljena. 

 

 

Lovinac

114.   Župna crkva sv. Mihovila u Lovincu, spomenik kulture, zapaljena.

115.   Crkva sv. Ante u Lovincu je zapaljena.

116.   Crkva sv. Franje Asiškoga u Vraniku, spomenik kulture, miniranjem razorena.

117.   Crkva sv. Roka u Svetom Roku  zapaljena.

118.   Kapelica Gospe Lurdske miniranjem razorena.

119.   Župna kuća zapaljena.

 

 

Ričice

120.   Crkva sv. Marije Magdalene, spomenik kulture, spaljena.

 

 

Sv. Rok

121.   Župna crkva sv. Roka, spomenik kulture,  spaljena, groblje opustošeno.

122.   Kapelica Gospe Lurdske razorena.

 

 

 

 

Franjevci su se  nakon "Oluje" s narodom vratili na zgarišta, pomažući njihovo oživljavanje. Time su i u Domovinskom ratu, kao vođe naroda u dobru i u zlu, izvršili svoju povijesnu ulogu, uvijek praćenu krvlju i razaranjima.

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 21 

Broj posjetitelja

DanasDanas367
Ovaj mjesecOvaj mjesec11355
SveukupnoSveukupno1868275
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting